Välkommen till Pengsjö nybyggarmuseum, Cafe & Loppis

  Christina & Sven-Eric Nyman hälsar välkommen!.

Ett museum som berättar om nybyggarens strävsamma liv i en karg och väglös bygd, om nöd hunger och sorg, men också om glädje och förnöjdsamhet.Här möter du byggnader från 1600- 1800-talet, samt en mängd olika föremål (omkring 18.000) från såväl allmogekulturen som den samiska kulturen. Museét ligger nämligen på en kåtaplats vid samernas urgamla kallkälla. Orientaliska föremål ingår även i samlingarna.

Så började det
. 1786 gifte sig fiskarflickan Barbro och soldatsonen Jonas, som då arbetade hos prästen i Umeå. De kom sedan vandrande de fem milen från Umeå för att slå sig ner som nybyggare vid Pengsjön (samiskans Bitnejaure.) Historien vittnar om att de och deras ättlingar ofta fått kämpa mot svält och fattigdom. Under nödåren 1867-1869 skadade sig Barbros och Jonas sonson svårt i ett ben när han byggde en lada. Efter tre dagar dog han i kallbrand. Hustrun blev tvungen att låna elva riksdaler till begravning. För att betala av på detta, såldes allt familjen ägde möbler, redskap och kreatur på fattigauktion. De fem faderslösa fick i stället för arv en skuld genom hemmansborgen. För många år sedan (omkring år 1940) beslöt Arvid (f. 1890) och sonen Tycho (f. 1915) att med hjälp av gamla auktionsprotokoll försöka skaffa tillbaka det mesta av vad som sålts. Med hjälp av gamla grundstenar har sedan de olika husen kunnat återbyggas. Resultatet av denna strävsamma jakt kan du betrakta i detta unika nybyggarmuseum.

Vi hoppas, att Din vandring genom nybyggarens historia blir en intressant och spännande upplevelse!