Grupper, skolklasser och företagsaktiviteter

  Fattigsäng

Vi kan erbjuda följande!

Klicka för att läsa vad Pengsjö kulturcentrum kan erbjuda!

* Guidad visning av nybyggarmuseets 17-tal små häbren samt samlingarna i Västerbottensgården.

* Fika & kaffe i anslutning till visning. 

* Spännande historier kring föremålen, Vem var "Steppar Jerker", och varför har vi handbojorna som han greps med

* Grillada för korvgrillning och grönområde för lekar och aktiviteter!

* Huggormar i glasburk, strutsägg, boaormskinn och uppstoppade krokodilungar, falskmyntarpress, björnskinn, mängder med jaktredskap, almogeföremål, fattigsäng. 

* Räcker inte detta finns ytterliggare 18.000 saker att titta och känna på